New Rules from 1st April, 2023

New Rules from 1st April, 2023: એપ્રિલનો મહિનો અનેક ફેરફારો લાવશે જે તમારે જાણવા જરૂરી છે. શેર બજાર, રોકાણ, આવકવેરો, સહિત અનેક અન્ય ખર્ચાઓ સંલગ્ન નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે. ગોલ્ડ હોલમાર્કિંગના નિયમોમાં ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. પાન-આધાર કાર્ડની લિંકિંગ ડેડલાઈન 31 માર્ચ સુધીમાં પૂરી થઈ રહી છે. એક એપ્રિલ બાદ લિંક કર્યા વગરનું પાન ઈનએક્ટિવ થઈ … Read more

Income Tax Recruitment 2023: ઇન્કમટેક્ષ વિભાગમાં ભરતી, પગાર 18000 થી શરૂ

Income Tax Recruitment 2023: ભારતીય ઇન્કમટેક્ષ વિભાગ દ્વારા ઇન્સપેક્ટર ઓફ ઇન્કમટેક્ષ, ટેક્ષ આસિસ્ટન્ટ અને MTS ની કુલ 71 જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. ઇન્કમટેક્ષ વિભાગ દ્વારા સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા અંતર્ગત આ ભરતી કરવામાં આવશે. રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે. Income Tax Recruitment 2023 Income Tax Recruitment 2023 ઇન્કમટેક્ષ વિભાગ … Read more

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023: ધોરણ 8 અને 10 પાસ માટે ભરતી

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023: પાદરા નગરપાલિકા દ્વારા એપ્રેન્ટિસ એક્ટ 1961 મુજબ વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયાના 20 સુધી આ ભરતી માટે અરજી કરી શકશે. પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023 પાદરા નગરપાલિકા દ્વારા સેનેટરી ઇન્સપેક્ટર, ક્લાર્ક,ગટર શાખામાં ઓપરેટર કમ વાયરમેન અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે … Read more

IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 – કુલ 1535 જગ્યાઓ માટે ભરતી

 IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022: ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ટ્રેડ અને ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ ની 1535 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.IOCL દ્વારા એપ્રેન્ટિસ ની વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે.રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર તારીખ 23 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા દેશના વિવિધ ઝોન પ્રમાણે આ ભરતી જાહેર કરવામાં … Read more