અગ્નીવિર ભરતી 2023: Indian Army Bharti

અગ્નીવિર ભરતી 2023 : Indian Army Bharti 2023 ભારતીય આર્મી દ્વારા ARO અમદાવાદ / જામનગર ભરતી માટે ગુજરાત અગ્નિવીર ભરતી 2023ની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. અગ્નિવીર ભરતી 2023 ગુજરાત માટે રજીસ્ટ્રેશન 16 ફેબ્રુઆરી 2023 થી 15 માર્ચ 2023 સુધી ઓનલાઈન કરવાનું રહેશે. અમદાવાદ અગ્નિવીર ભરતી 2023 અને જામનગર અગ્નિવીર ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન પરીક્ષાની તારીખ 17 એપ્રિલ 2023ના રોજ આયોજન કરવામાં આવ્યું … Read more

Bank Of India Recruitment 2023: Apply Online, 500 PO Vacancy

Bank Of India Recruitment 2023: Bank of India (BOI) has released the latest notification for the recruitment of Probationary Officers (PO) in jMGS-I upon passing the Post Graduate Diploma in Banking and Finance (PGDBF)- Project No. 2022-23/3. Eligible candidates can apply online for the Bank of India PO Recruitment 2023 from the website bankofindia.co.in starting from … Read more

ISRO Recruitment 2023@isro.gov.in

ISRO Recruitment 2023:All Graduate pass candidates preparing for a best government job are informed that Indian Space Research Organization (ISRO) has issued an advertisement for recruitment to various posts of assistant, stenographer, Upper Division Clerk UDC and Junior Personal Assistant. On the basis of the released notification, some information is being shared here, in which … Read more

CRPF Head Constable Recruitment 2023 – Apply Online 1458 Vacancy

CRPF Head Constable Recruitment 2023:Central Reserve Police Force (CRPF) has invited online applications for recruitment to the post of Assistant Sub Inspector (Steno) and Head Constable (Ministerial). All Eligible candidates can apply for the vacancies on the official website crpf.gov.in. CRPF Head Constable Recruitment 2023 CRPF will fill up the vacancies for the post of … Read more

RRC North Western Railway Recruitment 2023

RRC North Western Railway Recruitment 2023:North Western Railway has released the North Western Railway Apprentice Recruitment 2023 Notification on 30th December 2022 on its official website. Online applications are invited from interested candidates and the applications can be submitted only on RRC Jaipur’s website @www.rrcjaipur.in. The online registration for North Western Railway Apprentice Recruitment 2023 … Read more

Goverment Printing Press Apprentice Recruitment 2021

Government Printing Press Apprentice Recruitment 2021: Government Printing Press, Vadodara and Bhavnagar 63 Vacancy notificesane for Book Binder, Offset Machine Minder and Desktop Publishing Operator Posts 2021. Government Printing Press Apprentice Recruitment 2021, Printing Press Vacancy in India, Government Printing Press Recruitment Bhavnagar.  Government Printing Press Apprentice Recruitment 2021 Organization Name: Government Printing Press Name … Read more

Bank Of Maharashtra SO Recruitment 2021|Apply Online 190 Specialist Officer Vacancies@bankofmaharashtra.in

 Bank of Maharashtra SO Recruitment 2021.  Maharashtra Bank has published job advertisement for 2021 employees till 2021.  The bank wants to expand the agriculture sector, enhance cyber security, opaque legal services – pursue smart technology systems.  Eligible Interested candidates apply online.  After reading the official instructions given below.  Bank of Maharashtra Recruitment 2021 is a … Read more

Oil India Recruitment 2021 Apply For 535 Grade III Vacancies@oil-india.com

 Indian Oil Recruitment 2021: Oil India has posted job vacancy notifications for 535 electricians, fitters, mechanics, turners, welders and other commercial positions in 2021.  Interested and eligible candidates apply online after reading the official notification of Oil India Recruitment 2021.  All the details about this vacancy such as general staff, how to apply, salary and … Read more

Gujarat Highcourt Vacancy 2021|Apply Online 63 DySo Vacancies

 Gujarat High Court Vacancy 2021: Gujarat High Court has posted recruitment notice for 63 Deputy Divisional Officers (DY) 2021.  Gujarat High Court Vacancy 2021 is good news for job seekers in Gujarat High Court.  Eligible and Interested Candidates Apply Online Gujarat High Court Recruitment 2021 Read After Official Instruction.     Gujarat High Court Job … Read more