આયુષ્માન ભારત યોજના બધી માહિતી વાંચો

15 ઓગસ્ટ 2017ના રોજ દેશના વડાપ્રધાને પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (PMJAY)ની જાહેરાત કરી હતી. આ યોજના વિશ્વની સૌથી મોટી સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના છે. (આયુષ્માન ભારત યોજના) આ યોજના હેઠળ દેશના લગભગ 100 મિલિયન પરિવારો એટલે કે લગભગ 200 મિલિયન લોકોને દર વર્ષે 5 લાખ રૂપિયાનો સ્વાસ્થ્ય વીમો મળશે. અંદાજિત 8 કરોડ ગ્રામીણ પરિવારો અને 2.4 … Read more

Pashu Khandan Sahay Yojana 2021

 Livestock and agriculture are closely related.  The Government of Gujarat has implemented various government programs keeping in view the development of farmers.  Ikhedoot Gate was established by the Ministry of Agricultural Co-operation, Government of Gujarat.  Information about 2021 Krishi Yojana can be obtained through this portal.  In this farming portal, farmers can apply online for … Read more