ચૂંટણીકાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ|વોટર આઈડી કાર્ડ ડાઉનલોડ – તમામ માહિતી

ચૂંટણીકાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ: ભારતીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા 1 ફેબ્રુઆરી 2022 થી ચૂંટનીકાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ થઈ શકે તે માટે e-Epic નામની નવી સુવિધા શરૂ

Continue reading

Tribute to Soldiers: દેશ માટે પ્રાણની આહુતિ આપનાર દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના શહિદ વિરો @અમેઝિંગ દ્વારકા

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની પળેપળની માહિતી આપતું સૌથી મોટું ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અમેઝિંગ દ્વારકા લઈને આવ્યું છે, દેશ માટે પ્રાણની આહુતિ આપનાર દેવભૂમિ

Continue reading

વોટ્સએપથી જાણી શકાશે ધોરણ-10 નું પરિણામ: ધોરણ 10 પરિણામ બાબત 2023, આ તારીખે જાહેર થશે

વોટ્સએપથી જાણી શકાશે ધોરણ-10 નું પરિણામ: રાજ્યમાં ધોરણ 10નું પરિણામ ટૂંક સમયમાં એટલે કે મેં મહિનાના ત્રીજા અથવા ચોથા અઠવાડિયે જાહેર

Continue reading