નામિબિયાના રણમાં રહસ્યમય શેલ કેમ બને છે?

 નામિબિયાના રણમાં રહસ્યમય શેલ કેમ બને છે? નામિબિયા એ દક્ષિણ પશ્ચિમ આફ્રિકાના એટલાન્ટિક કિનારે સરહદે આવેલો દેશ છે. અહીંનો મોટાભાગનો

Continue reading