નામિબિયાના રણમાં રહસ્યમય શેલ કેમ બને છે?

 નામિબિયાના રણમાં રહસ્યમય શેલ કેમ બને છે? નામિબિયા એ દક્ષિણ પશ્ચિમ આફ્રિકાના એટલાન્ટિક કિનારે સરહદે આવેલો દેશ છે. અહીંનો મોટાભાગનો વિસ્તાર રણ (નામિબ રણ) છે અને અહીં વરસાદ બહુ ઓછો પડે છે. રણના વાતાવરણમાં અહીંના ચિત્તા વિશ્વમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે, પરંતુ આ રણની અંદર ઘણા રહસ્યો છે. અહીં વિચિત્ર છૂટાછવાયા રેન્ડમ ઘાસ ફેલાયેલું જોવા મળે … Read more