આયુષ્માન ભારત યોજના બધી માહિતી વાંચો

15 ઓગસ્ટ 2017ના રોજ દેશના વડાપ્રધાને પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (PMJAY)ની જાહેરાત કરી હતી. આ યોજના વિશ્વની સૌથી મોટી સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના છે. (આયુષ્માન ભારત યોજના) આ યોજના હેઠળ દેશના લગભગ 100 મિલિયન પરિવારો એટલે કે લગભગ 200 મિલિયન લોકોને દર વર્ષે 5 લાખ રૂપિયાનો સ્વાસ્થ્ય વીમો મળશે. અંદાજિત 8 કરોડ ગ્રામીણ પરિવારો અને 2.4 … Read more

Gram Panchayat Work Report Online: ગ્રામ પંચાયત માં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવાઈ તે ચેક કરો ઘરેબેઠા

Gram Panchayat Work Report Online: હવે તમે ઘરે બેઠા તમારી ગ્રામ પંચાયત માટે ફાળવેલ ગ્રાન્ટની માહિતી અને થયેલા કામની વિગત તમારા મોબાઈલથી ઓનલાઈન જોઈ શકો છો. ભારત સરકાર દ્વારા ગ્રામ પંચાયતમાં થયેલી કામગીરની વિગતો, બાકી કામો, વર્ષિક ફાળવેલ ગ્રાન્ટ વગેરેની વિગત દર્શાવતુ પોર્ટલ શરુ કરવામાં આવેલ છે. મિત્રો, હવે તમે તમારા ગામમાં થયેલ વિકાસના કામો અંગેની માહિતી … Read more